Mi legyen a bélyezgőn?

Mit tartalmazzon a bélyegző?

A bélyegzőre törvényileg kötelezően előírt adattartam nincs, mivel a bélyegzőket praktikusságuk miatt használjuk, hogy ne kelljen mindannyiszor a cég adatait kézzel leírni. Amit mégis célszerű szem előtt tartani azok a következők:

Társas vállalkozásoknak a számla kiadásához - cégadatok szempontjából - a számlán fel kell tüntetni a: 
- cég nevét (ez lehet akár a cég rövidített neve is, ahogy az a cégkivonaton szerepel)
- címét (ez lehet a bejegyzett székhely vagy telephely is) 
- adószámát

Egyéni vállalkozók esetén pedig:
- Egyéni vállalkozó nevét
- címét 
- adószámát
- vállalkozó igazolvány számát bár nem kötelező, de a következők miatt érdemes: 
"A személyi jövedelemadó törvény 46.§-a kifizetőre vonatkozó adóelőleg megállapítási szabályokkal kapcsolatosan úgy rendelkezik a (2) bekezdésben, hogy a kifizetőnek az egyéni vállalkozó részére kifizetett összegből akkor nem kell adóelőleget levonnia, ha az egyéni vállalkozó a vállalkozói igazolvány számát, ennek hiányában az egyéni vállalkozói jogállását bizonyító közokirat számát a bevételről kiállított bizonylaton feltünteti."

A fenti adatok általában ráférnek egy Printer Plus 20-as bélyegzőre.

Ennél több adat feltüntetése a bélyegzőn természetesen lehetséges, kényelmi okokat szolgáltat.
- cégjegyzékszám (nyilvános cégadat, sok helyen ezt is kérik például szerződéskötéshez )
- bankszámlaszám (ha kézi számlát állít ki, nem kell minden esetben a 2x vagy 3x nyolc számjegyet kézzel felírni, nincs tévesztési lehetőség)
- elérhetőségek (weboldal címe, e-mail cím, telefonszám stb.)

Amennyiben ezeket is feltüntetné a bélyegzőjén, úgy ajánljuk a
Printer Plus 30-as vagy Printer Plus 40-es bélyegzőre.

Cípőjavítás, Talpalás, Sarkalás, Zippzár javítás, Bélyegzőkészítés, Kulcsmásolás, Tollas Kulcs, Biztonsági kulcs, Autó kulcs